Soraya Tumb

Gala Tumb

Kiebitz Tumb

We speak one language

tl_files/norika-standard/layout/images_international/Aufsteller_english_eine Spache_small.png

EXPORT - NOREX

NOREX NORIKA Exportgesellschaft mbH je výhradnou exportnou spoločnosťou šľachtiteľskej firmy NORIKA Nordring- Kartoffelzucht- und Vermehrungs GmbH so sídlom v Groß Lüsewitzi.

Náš skúsený tím exportuje sadivové zemiaky celosvetovo, vo viac ako 40 krajinách. Na žiadosť a objednávku našich klientov dodávame sadivové zemiaky v požadovanej qualite a v stanovených termínoch nákladnými automobilmi, lodnou prípadne železničnou prepravou do akéhokoľvek miesta určenia a v akejkoľvek forme balenia, či už v big bagoch, jutových vreciach, drevených krabiciach alebo v drobných spotrebiteľských baleniach.

NOREX disponuje prísnym a spoľahlivým systémom riadenia kvality. To je zárukou, že našim zahraničným zákazníkom bude dodané iba sadivo najvyššej kvality, ktoré vyhovuje príslušným fytosanitárnym normám a štandardom krajiny dovozu.

Okrem toho vyvíja NOREX aktivity v segmente importu a exportu konzumných zemiakov a zemiakov pre spracovateľský priemysel.

Práve posledne spomínaná oblasť bude kontinuálne naberať na význame a zaujme významné postavenie v rámci našich obchodných aktivít.

Zahraničné aktivity

Rozvoj nových trhov

NOREX organizuje rozmiestnenie plošných odrodových skúšok vyšľachtených odrôd v zahraničí, tak aby bolo možné špecificky vyselektovať tie najúspešnejšie novo vyšľachtené odrody, vhodné pre podmienky daných pestovateľských regiónov. Rôzne klimatické podmienky, dĺžky dní, termíny výsadby a trhové podmienky totiž častokrát vyžadujú pre rozdielne pestovateľské oblasti aj veľmi odlišné odrody zemiakov.

NOREX má prístup k širokému sortimentu odrôd firmy NORIKA, v ktorom sú zastúpené odrody zemiakov všetkých zrelostných tried, ktoré pokrývajú všetky trhové požiadavky a sú vhodné aj pre všetky spôsoby industriálneho spracovania.

Nové odrody sú po absolvovaní oficiálnych skúšok zapisované do príslušných národných zoznamov registrovaných odrod. Okrem správy prihlasovania odrôd do štátnych škúšok jednotlivých krajín a správy ich následnej registrácie, monitoruje NOREX v zahraničí aj rešpektovanie práv firmy NORIKA, ako pôvodcu a zároveň majiteľa šľachtiteľského osvedčenia, ku všetkým jej odrodám.

Naše exportné aktivity sa neobmedzujú len na dodávanie sadivových zemiakov do zahraničných krajín. Aj význam reprodukcie množiteľského materiálu našich odrôd v zahraničí progresívne rastie. Dodávky základného sadiva, v kombinácii so zodpovedajúcimi licenčnými zmluvami, významne prispievajú k rastúcemu úspechu odrôd firmy NORIKA v zahraničí.

Medzi špeciálne ponuky firmy NOREX patria aj služby v oblasti vypracovávania pestovateľských projekov "na kľúč". Táto služba zahŕňa počnúc dodávkou vhodných sadivových zemiakov, aj poradenstvo pri výbere resp. nastavení poľňohospodárskej techniky, poradenstvo pri voľbe ako aj realizácii pestovateľských postupov až po samotný zber a skladovanie, prípadne až po finálne spracovanie.

Naši partneri

NOREX-u sa podarilo v predošlých rokoch vybudovať rozsiahlu sieť zástupcov a dcérskych spoločností v mnohých krajinách po celom svete. Spolu s našimi zahraničnými partnermi vykonáme najprv výber vhodných odrôd zemiakov pre príslušnú oblasť pestovania. So zápisom novej odrody v zahraničí začína jej komerčné uvádzanie na trh.

NOREX vyvíja spoločne s jej partnermi nádejné koncepty uvádzania nových odrôd na trh. Tieto zahŕňajú koordinovanie propagačných činností, účasť na veľtrhoch a organizáciu poľných dní. NOREX bude kontinuálne podporovať zakladanie vlastných dcérskych spoločností. Práve význam lokálnych distribučných štruktúr bude i naďalej rásť a zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu pri udržiavaní blízkeho kontaktu k zákazníkom, ku ktorému sa, aj na zahraničných trhoch, cítime byť osobne zaviazaný.

Správa odrodových skúšok, monitoring odrôd a obchodné riadenie našich importov a exportov je koordinované vo firemnej centrále v Groß Lüsewitz. Pracovníci NOREX-u majú fundované skúsenosti zo špecializovaného zahraničného obchodu, z oblasti medzinárodnej prepravy tovaru a logistiky, z colného odbavovania tovaru, ako aj skúsenosti s medzinárodnými platobnými nástrojmi, zabezpečovacími inštitútmi a s otázkami týkajúcimi sa medzinárodnej regulácie fytosanitárnej ochrany rastlín. Náš spoľahlivý manažment exportu zabezpečí dodávku tovaru po dohode s klientom. Za týmto účelom pracujú naši zamestnanci v úzkom kontakte so zákazníkmi ako aj s tuzemskými i zahraničnými úradmi.

Intenzívna starostlivosť o naše medzinárodné kontakty a postupné rozširovanie našich obchodných aktivít garantujú budúci úspech nových ako aj osvedčených odrôd zemiakov z Groß Lüsewitz-u.

Naším cieľom je, prostredníctvom spolupráce s našimi zahraničnými partnermi, zásobovať medzinárodné trhy so sadivovými zemiakmi vysokej kvality a rásť spolu s nimi na trhu.